Sierszuła Wacław

Wacław Sierszuła (1897 – ?)

Wacław Sierszuła urodził się w Jarocinie 19.09.1897 jako syn Józefa i Józefy z d. Bilskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii jarocińskiej. Służbę wojskową zakończył w stopniu sierżanta.

W 1929 we Wrześni zawarł związek małżeński z Janiną Janiszewską (1895-1965).

Był mistrzem malarskim.

Od 02.04.1935 r. był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło we Wrześni.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.