Mielcarek Józef

Józef Mielcarek (1901-1976)

Józef Mielcarek urodził się 01.03.1901 r. w Obłaczkowie jako syn Stanisława i Marianny z d. Boguś.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. od dnia 17.01.1919 r. do 18.02.1919 r. w 1 kompanii gnieźnieńskiej pod dowództwem Laurentowskiego. Walczył o Gniezno, Kcynię, Szubin, Rynarzewo. Podstawa: Zaświadczenie D.O.K. VII Ref. Hist. L.dz. 3439/39 z dnia 08.06.1938 r. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

Od 01.10.1934 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Został zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski 26.11.1936 (nr 20192), będąc członkiem Koła w Poznaniu.

W 1936 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Był kolejarzem. Pracował społecznie w orkiestrze PKP – ZNTK. w Poznaniu.

Od 1957 r należał do Związku Bojowników w Wolność i Demokrację Dzielnicy „Stare-Miasto”.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 04.04-0.118 z dnia 1958-04-04.

Zmarł w 1976 i pochowany jest na cmentarzu górczyńskim.

Józef Mielcarek - cmentarz górczyński w Poznaniu
Józef Mielcarek – cmentarz górczyński w Poznaniu