Kubiak Władysław

Władysław Kubiak (1900-1978)

Urodził się w dniu 10.06.1900 r. w Grzybowie Rabieżycach jako syn Józefa i Marianny z domu Kubczak.

Pobrany został do Armii Niemieckiej i służył w niej od 14.06. do 28.12.1918 r. w 46. Pułku Piechoty, w tym na froncie przebywał od 20.10. do 10.11.1918 r.

Po powrocie z frontu francuskiego wraz z załogą Infanterie Regiment nr 46 do wrzesińskich koszar zgłosił się do władz Służby Straży i Bezpieczeństwa, gdzie otrzymał polecenie bycia nadal w oddziale niemieckim z zadaniem wynoszenia broni i amunicji oraz obserwacji nastroju wśród żołnierzy niemieckich. Do czasu powstania w czasie pełnienia wart wyniósł 2 skrzynie amunicji karabinowej i kilkanaście karabinów oraz informował władze polskie o rozkazach władz wojsk i postawie żołnierzy niemieckich. Po opanowaniu koszar pełnił służbę w oddziale wrzesińskim do połowy stycznia 1919 r., a następnie przeszedł do Pułku Artylerii Polowej w Poznaniu, skąd został przydzielony do 8. Baterii na froncie północnym pod Kcynią.

Władysław Kubiak
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Po Powstaniu Wlkp. nadal pozostał w służbie wojskowej. Brał udział w operacjach wojskowych na Ukrainie, ofensywie kijowskiej, froncie białoruskim, bitwie warszawskiej i kontrofensywie na froncie bolszewickim.

W okresie II wojny światowej wraz z żoną Bronisławą z domu Kozłowicz (1910-1981) i synem Zdzisławem (ur. 9.11.1935) został wysiedlony 29.09.1939 r. przez Gestapo przez Gutowo Małe do Radomia. Później w małżeństwie urodziła się córka Maria. Podczas okupacji w lutym 1940 r. związał się z organizacją podziemia patriotycznego, a mianowicie I Rejonem Obwodu Warszawa Powiat Armii Krajowej, gdzie pełnił od czerwca 1941 r. funkcję oficera gospodarczego sztabu. W czasie Powstania Warszawskiego w dniu 18 września 1944 r. został wywieziony do Niemiec, skąd zbiegł do Radomia i ukrywał się do oswobodzenia.

W AK działała również żona Bronisława Kubiak. W 1948 została odznaczona „Medalem Wojska” a w 1977 „Krzyżem Armii Krajowej”.

Zmarł w dniu 9.03.1978 r. we Wrześni i został pochowany na cmentarzu komunalnym w rodzinnym grobie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.31-0.1064 z dnia 31.12.1958 r.

Władysław Kubiak z żoną Bronisławą
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak z żoną Bronisławą (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak z żoną Bronisławą na weselu
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak z żoną Bronisławą na weselu (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak - fałszywe dokumenty
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak – fałszywe dokumenty (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak - prawdziwe dokumenty
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak – prawdziwe dokumenty (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak - nekrolog
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak – nekrolog (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Kubiak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)