Andryszak Ignacy

Ignacy Andryszak (1898 – 1944)

Ignacy Andryszak

Urodził się 11.01.1898 r. w Strzałkowie jako syn Józefa i Katarzyny z domu Kułtoniak.

Powstaniec Wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9185).

W dniu 10.02.1919 r. wstąpił jako ochotnik do oddziałów powstańczych i walczył z bronią w ręku na froncie wielkopolskim pod Rawiczem i Międzychodem służąc w 3 Baterii 1. Pułku Artylerii Ciężkiej Wlkp.(późniejszy 14. Pułk Artylerii Ciężkiej). Zdemobilizowany w stopniu bombardiera.

W 1922 roku w Ostrowie Kościelnym zawarł związek małżeński z Marianną Dziubek z Radłowa.

Z zawodu był kolejarzem. Mieszkał w Piotrowicach przy ul. Sienkiewicza 53.

Zginął 30.10.1944 w obozie Flossenbürg.

Wdowa po zmarłym została 10.02.1944 wraz z całą rodziną aresztowana przez gestapo i osadzona w obozie w Ravensbrück. Starszy syn, lat 20, zginął w obozie w Mysłowicach w walce z gestapo podczas napadu na obóz celem uwolnienia więźniów.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 19.09.1934 r. pod nr 11394 (nr kartoteki 4612). Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. – Koło Katowice od 15.07.1934 r. Został również pośmiertnie zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. w Poznaniu pod nr 8342 z dnia 26.01.1949 r.

Odznaczony pośmiertnie Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.20-0.970 z dnia 20.12.1957 r.

Ignacy Andryszak z żoną Marianną oraz dziećmi Wacławem (1923-1944), Heleną i Henrykiem
Ignacy Andryszak z żoną Marianną oraz dziećmi Wacławem (1923-1944), Heleną i Henrykiem