Migas Stefan

Stefan Migas (1892 – 1962)

Urodził się 29.08.1892 w Rusku jako syn Jana i Magdaleny z d. Wojtkowiak.

W dniu 13.01.1919 wstępuje ochotniczo do oddziału telefonistów w Poznaniu, który obsługiwał potrzeby oddziałów powstańczych na frontach wielkopolskich w zakresie łączności. W oddziale tym przebywał przez czas trwania Powstania Wielkopolskiego (do 20.02.1919), a następnie służył w I batalionie telegraficznym Wojsk Wielkopolskich do 03.04.1920.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.25 z dnia 24.01.1958.

Zmarł w 11.10.1962 r. i pochowany został na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Stefan Migas
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Migas – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)