Szczepański Wincenty

Wincenty Szczepański (1883 – 1960)

Urodził się w dniu 11.12.1883 r. w Kłecku jako syn budowniczego Ignacego i Anny z domu Dobroczyńskiej.

Po ukończeniu szkoły pomagał w domu. W 1915 r. został powołany do Armii Cesarskiej. Walczył jako saper w I wojnie w Karpatach, w 1 Feld Kompagnie II Pionier Bataillon nr 28, gdzie został ranny. W związku z nabytym inwalidztwem został z wojska zwolniony. Pracował jako urzędnik pocztowy.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 28.12.1918 r. do końca powstania. Mimo kalectwa walczył przy zdobyciu Kłecka, przy wyparciu Grenzschutz’u z Łopienna. Brał udział w walkach pod Mieleszynem i Żninem pod dowództwem por. Edmunda Rogalskiego. Był także magazynierem broni.

Po zakończeniu Powstania został zdemobilizowany i powrócił do pracy jako urzędnik pocztowy w Kłecku.

Zmarł w dniu 27.03.1970 r. i spoczął z żoną Leokadią (1884 – 1971) na nekielskim cmentarzu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/898 z dnia 4.11.1958 r.

Wincenty Szczepański - cmentarz parafialny w Nekli
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wincenty Szczepański – cmentarz parafialny w Nekli (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)