Gendek Kazimierz

Kazimierz Gendek (1887 – 1961)

Kazimierz Gendek urodził się 14.02.1887 w Goraninie (pow. Gniezno) jako syn Antoniego i Marianny Skarpińskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 27.12.1918 r. do 20.2.1919 r .W sformowanej Kompanii Wrzesińskiej uczestniczył przy zdobywaniu koszar, w których stacjonował niemiecki baon 46. Pułku Piechoty. Następnie brał udział w walkach powstańczych w południowo- zachodniej Wielkopolsce pod Lesznem.

W 1932 został odznaczony Medalem Niepodległości. Był przodownikiem PP. W 1919 w Poznaniu zawarł związek małżeński z Gertrudą Minikowską, która zmarła w 1920 r. Jego drugą zoną była Czesława (2.06.1896 – 5.02.1990).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.29-0.40 z dnia 1960-02-29.

Zmarł 25.11.1961. Spoczywa na cmentarzu w Krotoszynie.

Kazimierz Gendek - Kurier Średzki nr 91 z 09.08.1938 r.
Kazimierz Gendek – Kurier Średzki nr 91 z 09.08.1938 r.
Kazimierz Gendek - cmentarz w Krotoszynie
Kazimierz Gendek – cmentarz w Krotoszynie