Jankowiak Telesfor

Telesfor Jankowiak (1889-1964)

Telesfor Jankowiak

Telesfor Jankowiak urodził się 28.11.1889 we Wrześni jako syn Wojciecha i Marianny z d. Janickiej.

W roku 1915 w Poznaniu zawarł związek małżeński z Anną Tyrakowską (1894-1975). Mieli dwie córki Teresę (1916) i Janinę (1919).

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył w walkach w Poznaniu, przy Prezydium Policji Niemieckiej i Forcie Grolman oraz na lotnisku Ławica.

W roku 1920 wraz z rodziną przeprowadził się z Poznania do Leszna, a następnie do Gniezna.

Dnia 01.12.1934 wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej Koło Gniezno. Został zweryfikowany jako powstaniec 19.11.1936 (nr 20120, numer kartoteki 12679).

Zarówno w Lesznie jak i w Gnieźnie prowadził restaurację dworcową.

W 1935 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

W czasie wojny wysiedlony do GG.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.952 z dnia 1964-07-30.

Zmarł w 1964 i spoczywa wraz z żoną na cmentarzu Parafii Matki Boskiej Bolesnej (cm. górczyński) w Poznaniu.

Telesfor Jankowiak - Lech Gazeta Gnieźnieńska nr 1 z 01.01.1936 r.
Telesfor Jankowiak – Lech Gazeta Gnieźnieńska nr 1 z 01.01.1936 r.
Telesfor Jankowiak - Kurier Poznański nr 234 z 25.05.1932 r.
Telesfor Jankowiak – Kurier Poznański nr 234 z 25.05.1932 r.
Telesfor Jankowiak - cmentarz Parafii Matki Boskiej Bolesnej (cm. górczyński) w Poznaniu
Telesfor Jankowiak – cmentarz Parafii Matki Boskiej Bolesnej (cm. górczyński) w Poznaniu