Jankowski Wojciech

Wojciech Jankowski (1885 – 1957)

Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski

Urodził się 21.04.1885 r. w Szemborowie jako syn Józefa i Anastazji z domu Pawela.

Podczas I wojny światowej będąc w Armii Niemieckiej został w 1916 r. ranny służąc w 12. Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 223.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Z zawodu był rewizorem wagonów kolejowych. Mieszkał w Poznaniu, przy ul. Chociszewskiego 35.

Został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich w dniu 22.11.1934 r. pod nr 12530.

Wstąpił do Związku Weteranów Powstań Narodowych w dniu 14.11.1934 r. i należał do Koła Pracowników Kolejowych.

Ożeniony z Elżbietą (1896 – 1975). Zmarł w dniu 14.04.1957 r. w Poznaniu i został pochowany na cmentarzu górczyńskim.

Wojciech Jankowski (zdjęcia z archiwum rodzinnego Grzegorza 
Połącarza udostępnił Hieronim Pawelec)
Wojciech Jankowski (zdjęcia z archiwum rodzinnego Grzegorza Połącarza udostępnił Hieronim Pawelec)
Wojciech Jankowski - cmentarz górczyński w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Hieronim Pawelec)
Wojciech Jankowski – cmentarz górczyński w Poznaniu (zdjęcie udostępnił Hieronim Pawelec)