Prętkowski Sylwester

Sylwester Prętkowski (1898 – ?)

Urodził się 25.11.1898 r. we Węgierkach, jako syn Józefa i Małgorzaty z domu Karólak.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim jako ochotnik od dnia 28.12.1918 r. do 20.2.1919 r. Brał udział w walkach pod Szubinem, Żninem i Kcynią w Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem Nowaka.

Po zakończeniu powstania pozostał w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy. Zdemobilizowany w stopniu sierżanta.

Mieszkał w Strzałkowie, przy ul. Szerokiej.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 9.03.1934 r. pod numerem 9626. Należał do strzałkowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.13-0.916 z dnia 13.11.1958 r.