Purol Stanisław

Stanisław Purol (1900 – ?)

Urodził się 15.10.1900 r. w Graboszewie jako syn Franciszka i Leokadii z domu Dzikowskiej. Był bliźniakiem z siostrą Jadwigą.

Wstąpił 3.01.1919 r. w szeregi powstańców wielkopolskich. Po przeszkoleniu wziął udział w walkach o Kobylin, Jutrosin, Szaradowo gdzie został ranny. Walczył pod dowództwem płk. Butlera i kpt. Lewickiego. W szeregach powstańczych pozostał aż do zakończenia powstania.

W okresie okupacji podejrzany o posiadanie broni został wywieziony na przymusowe roboty.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.18-0.627 z dnia 18.05.1972 r.