Rogaliński Józef

Józef Rogaliński (1895 – 1959)

Urodził się w Szemborowie 30.01.1895 r. jako syn Wojciecha i Jadwigi z domu Ludzikowskiej.

Podczas I wojny światowej, służąc w Armii Niemieckiej, był ranny w 1917 r.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.

Mieszkał we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

Zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 30.05.1934 r. pod numerem 10774. Należał do wrzesińskiego koła Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 6.03.1959 r. i został pochowany na wrzesińskim cmentarzu komunalnym.