Roszkiewicz Kazimierz

Kazimierz Roszkiewicz (1892 – 1970)

Kazimierz Roszkiewicz
Kazimierz Roszkiewicz

Urodził się 1.03.1892 r. w Otocznej jako syn Ludwika i Jadwigi Kubickiej. W latach 1898 – 1906 ukończył szkołę powszechną w Ostrowie.

W październiku 1912 r. został powołany do służby w Armii Niemieckiej, którą odsłużył w 11. Kompanii 3. Ober-Elsässiches Infanterie-Regiment nr 172 w Neubreisach. Podczas I wojny światowej walczył w tym pułku oraz w Infanterie-Regiment von Goeben (2. Rheinisches) nr 28 zarówno na froncie zachodnim do grudnia 1917 r., jak i wschodnim do końca wojny. Należał do niemieckiej Rady Żołnierskiej w Kijowie.

W grudniu 1918 r. otrzymał urlop do Ostrowa, z którego już nie powrócił. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od grudnia 1918 r. do 20.02.1919 r. W grudniu 1918 r. wstąpił w szeregi powstańcze w Ostrowie pod dowództwem majora Wawrzyniaka. Brał udział w walkach z Niemcami pod Odolanowem, Zdunami, Miejską Górką.

Po zakończeniu Powstania wcielony został do 1. Pułku Strzelców Wlkp., (później do 10 P.S.W.), z którego został zdemobilizowany w dniu 29.09.1920 r. w stopniu plutonowego. W tym czasie do końca marca 1920 r. został odkomenderowany do służby pocztowo – telegraficznej.

Podczas II wojny światowej brał udział w konspiracji.

Zweryfikowany jako powstaniec wlkp.

Ożenił się z Władysławą z domu Weidner.

Zmarł w dniu 26.06.1970 r. w Lesznie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.29-0.41 z dnia 29.02.1960 r.