Sobaszkiewicz Stefan

Stefan Sobaszkiewicz (1902 – ?)

Urodził się 18.08.1902 r. w Strzałkowie jako syn Wojciecha i Franciszki z domu Kolańskiej.

Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany został w stopniu kaprala.

Mieszkał w Strzałkowie przy ul. Szerokiej.

Został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wlkp. w dniu 30.08.1934 r. pod numerem 11256.

Należał do Koła Strzałkowo Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r.