Pomorski Józef Antoni

Józef Antoni Pomorski (1896 – 1958)

Urodził się 9.03.1896 r. w Graboszewie jako syn nauczyciela Jana i Pelagii z domu Matuszewskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. W dniu 1.01.1919 r. wstąpił do oddziału powstańczego w Rogoźnie. Po oswobodzeniu miasta Rogoźna brał udział w walkach pod Czarnkowem, Romanowem, Wałkowicami oraz pod Chodzieżą. Po zakończeniu akcji powstańczej przydzielony został do 3. Pułku Wojsk Kolejowych w Poznaniu. Zdemobilizowany w sierpniu 1921 r.

W dniu 2.01.1952 zawarł w Poznaniu związek małżeński.

Zmarł w dniu 12.12.1958 r. w Rogoźnie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.955 z dnia 6.12.1957 r.