Pluciński Nikodem

Nikodem Pluciński (1898 – 1959)

Urodził się w Skarboszewie 15.09.1898 r. jako syn Kazimierza i Pelagii z domu Hyżak.

W 1918 r., służąc w Armii Niemieckiej podczas I wojny światowej był ranny.

Po przedostaniu się z głębi Niemiec do Wielkopolski wstąpił w dniu 8.01.1919 r. do oddziałów powstańczych Kompanii Gnieźnieńskiej,
z którą wziął udział w działaniach bojowych o linię Noteci do 20.02.1919 r. Następnie został przydzielony do oddziałów artylerii polowej.

Po zakończeniu powstania, służył w tworzącym się 3. Pułku Artylerii Wlkp. (późniejszy 17 PAL) do października 1921 r.

Zmarł w dniu 24.10.1959 r. we Wrześni.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.22-0.49 z dnia 22.02.1958 r.