Dudek Wojciech

Wojciech Dudek (1900 – 1966)

Urodził się 14.04.1900 w Michalczy jako syn Józefa i Jadwigi z d. Frąckowiak.

W dniu 28.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzącej się kompanii powstańczej w Kłecku pow. Gniezno (Rogalski). Z oddziałem tym brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Kcynią, Szubinem, Nakłem i walkach na linii Noteci do 20.02.1919. Następnie służył w WP w 1. pułku rezerwowym strzelców wielkopolskich (późniejszy 68 pp).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.08-0.64 z dnia 1958-03-08.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł w 19.05.1966 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Wojciech Dudek - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wojciech Dudek – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)