Bigosiński Michał

Michał Bigosiński (1890 – 1959 )

Michał Bigosiński urodził się 01.09.1890 w Goraninie. Był synem Wojciecha i Katarzyny z d. Majorczyk.

Ożenił się w 1913 roku ze Stanisławą Półtorak.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 r. 28.12.1918 r. do wrzesińskiego batalionu powstańczego. Ze względu na wiek i nadszarpnięte zdrowie zlecono mu pełnienie funkcji komendanta oddziału ubezpieczającego linie komunikacyjne na odcinku Września – Gniezno oraz zabezpieczenie tyłów przed możliwymi działaniami zbrojnymi stosunkowo licznego elementu niemieckiego w rejonie Września – Gniezno. Z oddziałem swym w sile plutonu, składającym się ze starszych wiekiem powstańców brał udział w działaniach grupy Cymsa w okresie krytycznej sytuacji walk o Inowrocław. Dzięki jego przezornej pracy na wyznaczonym mu stanowisku batalion wrzesiński miał stałe połączenie ze swym zapleczem. Po ustabilizowaniu się frontu północnego przeszedł do pełnienia służby garnizonowej w 3 pułku strzelców wielkopolskich (57 pp).

Członek Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.08-0.64 z dnia 1958-03-08.

Zmarł 15.03.1959 i pochowany jest na cmentarzu w Marzeninie.

Michał Bigosiński – cmentarz parafialny w Marzeninie (nowy nagrobek)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Michał Bigosiński – cmentarz parafialny w Marzeninie (stary nagrobek)
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)