Nowicki Roman

Roman Nowicki (1894 – 1968)

Roman Nowicki urodził się we Wrześni 02.11.1894 jako syn Michała i Stanisławy z d. Kucza.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim pod dowództwem ppłk. Alojzego Nowaka w walkach pod Zdziechową. Po wypadku, któremu uległ transportując jeńców niemieckich przebywał w szpitalu w Poznaniu do końca stycznia 1919 r.

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22.

Zmarł we Wrześni 24.09.1968 r.