Klimas Stanisław

Stanisław Klimas (1893 – 1977)

Urodził się we Wrześni 06.11.1893 jako syn Andrzeja i Walentyny Lepczyńskiej.

Brał udział z bronią w ręku w walkach powstańczych. Od 28.12.1918 r. walczył w szeregach Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Ciężko ranny, dostaje się w styczniu 1919 do niewoli niemieckiej, skąd, po podleczeniu, zbiegł do Wrześni.

W 1955 roku w Siekierkach (pow. Środa) zawarł związek małżeński.  

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.29-0.173 z dnia 1971-03-29.

Zmarł 22.10.1977 i pochowany jest na cmentarzu w Czerlejnie.

Stanisław Klimas - cmentarz w Czerlejnie
Stanisław Klimas – cmentarz w Czerlejnie