Jarmuszkiewicz Ludwik

Ludwik Jarmuszkiewicz (1877 – 1954)

Urodził się 17.08.1877 w Kawęczynie jako syn Mikołaja i Marianny z d. Zasada.

Z końcem grudnia 1918 r. wstąpił w szeregi Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Był uczestnikiem walk na froncie północnym Powstania.

W 1922 zawarł związek małżeński z Martą Szmytkowską (1891-1975).

Ludwik był zweryfikowanym powstańcem – weryfikacja 4331 z dnia 19.07.1934 r. Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP – Koło Września (nr ewidencyjny 11607). Składał wniosek o  nadanie odznaczenia Medal Niepodległości, który Kapituła odrzuciła.

Zmarł 12.11.1954 i został pochowany na wrzesińskim cmentarzu parafialnym. Grób nie zachował się.