Jankowiak Józef

Józef Jankowiak (1896 – 1969)

Urodził się we Wrześni 15.03.1896 jako syn Wojciecha i Marianny z d. Janickiej.

W powstaniu walczył w I Kompanii Wrzesińskiej. Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.

W 1926 roku w Poznaniu zawarł związek małżeński z Marianną Sodkiewicz (1904-1965). Z zawodu był blacharzem.

Od 1937 roku należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/1919.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek jednak odrzucono.

Zmarł w Poznaniu i został pochowany w dniu 25.01.1969 na cmentarzu na Junikowie.