Klonowski Jan

Jan Klonowski (1894 – 1974)

Urodził się 08.12.1894 roku w miejscowości Oporówko (Leszno) jako syn Michała i Marii z d. Giera.

Do Powstania Wielkopolskiego wstąpił jako ochotnik 01.01.1919 roku. Został przydzielony do 2 Baonu grupy Leszno . Dowódcą grupy był Bernard Śliwiński, dowódcą kompanii por. Józef Wróblewski. Brał udział w walkach w miejscowościach: Nowa Wieś, Waszkowo, Gościejewice.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 09.08.1974 roku i pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Jan Klonowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Klonowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Klonowski
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Klonowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Klonowski - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Klonowski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)