Pigłowski Nikodem

Nikodem Pigłowski (1900 – 1982)

Urodził się 03.09.1900 w Borzykowie pow. Września. Rodzice: Wincenty i Rozalia Pigłowska.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kostrzynie od 01.04.1907 do 05.09.1914 roku. Po ukończeniu szkoły podjął naukę w zawodzie kupieckim, którą ukończył w 1917 roku. W tym też roku wstąpił w szeregi drużyny skautowej. Od 1918 r członek POW.

W Powstaniu Wielkopolskim od 31.12.1918, pod dowództwem por. Nowickiego, brał udział przy rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Kostrzynie i okolicy do 05.01.1919 r.

Dnia 06.01.1919 r. wstąpił razem z innymi skautami, do tworzącej się I Kompanii Skautowej, późniejszej I Kompanii I Pułku Strzelców Wielkopolskich (55pp). Walczył pod dowództwem por. Wincenta Wierzejewskiego pod Rynarzewem, Szubinem, Mrocą i pod Lesznem.

Walczył w wojnie polsko- bolszewickiej do 26.11.1921r. Zwolniony z wojska w stopniu kaprala. Odznaczony Krzyżem Walecznych nr 24361.

Dnia 23.04.1923 w Lesznie ożenił się z Władysławą Maciejewską. Mieli jednego syna Henryka ur. 16.01.1924 roku. W czerwcu 1927 r. powołany na 4 tygodniowe ćwiczenia rezerwy do 73 pp w Katowicach.

W okresie międzywojennym zajmował się kupiectwem.

Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej walczył z Niemcami do października 1939 r. m. in. pod Kutnem i obrona Warszawy. Po kapitulacji wrócił do Leszna.

11.01.1940 przedostał się do Generalnej Guberni, ponieważ w Lesznie był poszukiwany przez Gestapo. Od 13.1.1940 do 16.1.1945 mieszkał w Rawie Mazowieckiej.

Pod koniec lutego 1945 wrócił do Leszna i podjął pracę zarobkową. W 1946 r wstąpił do Związku Powstańców Wielkopolskich. Zweryfikowany jako Powstaniec Wlkp. 14.05.1947 pod nr 1457.

Do 1950 r. pracował jako prywatny właściciel firmy. Mieszkał w Lesznie przy ul. Wałowa 2.

Od 1950 zatrudniony na stanowisku pracownika umysłowego w Lesznie i Śremie. W 1965 r. przeszedł na emeryturę.

Członek Związku Powstańców Wlkp, PCK, Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, ZBoWiD. Członek Stronnictwa Demokratycznego.

Zmarł 01.04.1982 w Lesznie. Obecnie pochowany w kwaterze Powstańców Wlkp. (był ekshumowany do tej kwatery).

Biogram powstańca opracował Tadeusz Krawczyk

Nikodem Pigłowski
Nikodem Pigłowski
Nikodem Pigłowski (zdjęcie udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (zdjęcie udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (zdjęcie udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (zdjęcie udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (zdjęcie udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (zdjęcie udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (dokument udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (dokument udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (dokument udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (dokument udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (dokument udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski (dokument udostępniła Dorota Janiak)
Nikodem Pigłowski - cmentarz parafialny w Lesznie
Nikodem Pigłowski – cmentarz parafialny w Lesznie (źródło: billiongraves.com)