Pigłowski Nikodem

Nikodem Pigłowski (1900 – 1982)

Urodził się 03.09.1900 w Borzykowie jako syn Rozalii Pigłowskiej.

Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od dnia 31.12.1918 r. do dnia 20 lutego 1919 r. W dniu 31 grudnia 1918 r. wstąpił, jako ochotnik w szeregi powstańcze do 1 Kompanii Skautowej w Poznaniu, pod dowództwem Wincentego Wierzejewskiego. Brał udział w oswobodzeniu Kostrzyna. Po zakończeniu powstania wcielony został do 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (55 P. P. Poznańskiej), pod dowództwem płk. Konarzewskiego. Zwolniony z wojska został w 1921 r. jako sierżant.

Ożenił się z Władysławą Maciejewską.

W 1935 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał wtedy w Lesznie. Był kupcem.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.898 z dnia 1958-11-04, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 01.04.1982 i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Lesznie.

Nikodem Pigłowski - cmentarz parafialny w Lesznie
Nikodem Pigłowski – cmentarz parafialny w Lesznie