Kowalski Ludwik

Ludwik Kowalski (1895 – 1946)

Ludwik Kowalski

Urodził się w dniu 18.08.1895 r. w Chociczy (Nowe Miasto) powiat Jarocin jako syn Jakuba i Katarzyny z domu Michalskiej.

Był powstańcem wielkopolskim. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Zmarł w dniu 28.01.1946 r. w Górach – folwarku koło Nowego Miasta i został pochowany na cmentarzu w Dębnie.

Ludwik Kowalski - cmentarz w Dębnie (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)
Ludwik Kowalski – cmentarz w Dębnie (zdjęcie udostępnił Michał Pawełczyk)