Komosiński Franciszek

Franciszek Komosiński (1886 – 1943)

Franciszek Komosiński

Urodził się w dniu 30.11.1886 r. w Żernikach jako syn Antoniego i Marianny z domu Cieślak.

W 1910 r. zawarł związek małżeński z Weroniką Mikołajewską (USC Swarzędz). Mieszkał wtedy w Sarbinowie (gmina Swarzędz).

Brał udział w Powstaniu Wielkopolski. Był członkiem Straży Ludowej w Sarbinowie. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Zweryfikowany przez w dniu 10.12.1936 r. pod numerem 20477. Mieszkał początkowo w Zdziechowej. Należał później do Koła Bydgoszcz Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 10.12.1943 r. w Bydgoszczy.