Janowicz Wincenty

Wincenty Janowicz (1888 – 1963)

Urodził się 29.03.1888 w Sowinach (pow. Rawicz) jako syn Wincentego i Marianny z d. Mroziak.

Zorganizował w okolicy Ponieca (pow. Gostyń) samorzutnie oddział powstańczy w sile 30 ludzi. Obsadził nimi odcinek Poniec – Kawcze. Z oddziałkiem tym stoczył potyczkę z grenzschutzem, zdobywając sprzęt i jeńców.

W okresie tworzenia frontu przez Grupę Leszno przez dr. Śliwińskiego, oddział ten wszedł do kompanii Ponieckiej. Udział w powstaniu i w powyższych działaniach udokumentował należycie zaświadczeniami zastępczymi 2 wiarygodnych świadków.

W okresie międzywojennym służył w Policji Państwowej w stopniu przodownika.

Od 1946 cierpiał na poważną chorobę serca przez co był całkowicie niezdolny do pracy.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.25 z dnia 1958-01-24.

Zmarł 10.01.1963 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Wincenty Janowicz - Orędownik Wrzesiński z 21.01.1936 roku
Wincenty Janowicz – Orędownik Wrzesiński z 21.01.1936 roku
Wincenty Janowicz - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wincenty Janowicz – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)