Durczak Franciszek

Franciszek Durczak (1898 – )

Urodził się w dniu 12.08.1898 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Tomasza i Marianny z domu Andrzejewskiej.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku w okresie od 7.01. do 18.02.1919 r. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił do oddziału powstańczego na terenie miasta Jarocina, gdzie następnie przydzielony został do grupy Leszno, którą dowodził mjr Śliwiński. Brał udział w potyczkach pod Kąkolewem, Pawłowicami oraz Robczyskiem w oddziale łączności do grudnia 1919 r. Następnie brał czynny udział w przejmowaniu Pomorza w czasie od grudnia 1919 r. do marca 1920 r. służąc w kompanii administracyjnej 60. Pułku Piechoty.

Zdemobilizowany został w stopniu starszego sierżanta w 1939 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 11.13-0.916 z dnia 13.11.1958 r.