Domicz Czesław

Czesław Domicz (1900 – 1943)

Urodził się w dniu 28.06.1900 r. w Koźminie jako syn szewca Tomasza i Antoniny Gawrońskiej.

Był powstańcem w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Zmarł prawdopodobnie we Wrześni w dniu 28.4.1943 r.

Został pochowany na miłosławskim cmentarzu.