Duszczak Ignacy

Ignacy Duszczak (1872-)

Urodził się w dniu 11.07.1872 r. w Miłosławiu jako syn Andrzeja i Magdaleny z domu Molitowskiej.

Wcielony do Armii Niemieckiej brał udzial w I wojnie światowej służąc w 4. Kompanii III Bataillon (Landsturm Infanterie Bataillon I Rawicz) wcielonej do Besatzungs Regiment 1. Posen der Besatzungs Brigade 1 (wcześniej Doussin). Podczas walk został wzięty do niewoli z ktorej w 1918 r. powrocił.

Służył w Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego.

Ożeniony z Klementyną Jakubowską (ur. 1875) ze Szczodrzejewa.

Został pochowany na miłosławskim cmentarzu.