Lemież Klemens

Klemens Lemież (1896 – )

Urodził się we Wrześni 01.10.1896 jako syn Ignacego i Elżbiety z d. Świtalskiej.

Wstąpił w szeregi powstańcze w dniu 27.12.1918 r. i brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem por. Trawińskiego na odcinku Szubin, Żnin, Paterek, Ruda. Następnie został przeniesiony do 9 Pułku Strzelców Wlkp.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.19-0.149 z dnia 1960-07-19.

W 1946 w Śmiglu zawarł związek małżeński z Katarzyną Schwarz.