Petzold Stanisław

Stanisław Petzold (1903 – 1943)

Urodził się we Wrześni 29.09.1903 jako syn Michała i Marianny z d. Błaszczyk.

Należał do I Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im Kazimierza Wielkiego..

W czasie wojny aresztowany. Osadzony w więzieniu we Wronkach. Skazany 03.06.1942 na 5 lat obozu. Proces odbył się w Trzemesznie. Wyrok został wydany przez Senat Karny Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu. Zmarł 21.05.1943 w KL Mauthausen (numer obozowy 19612).

Spis powstańców harcerzy
Spis powstańców harcerzy