Pruchniewicz Kalikst

Kalikst Pruchniewicz (1896 – 1988)

Urodził się 22.09.1896 we Wrześni jako syn Wojciecha i Pelagii z d. Prusinowskiej.

W Powstaniu Wielkopolskim walczył w I Kompanii Wrzesińskiej.

Był kierownikiem oddziału karnego przy wrzesińskim Sądzie Grodzkim. W 1934 roku został przeniesiony na równorzędne stanowisko do Sądu Grodzkiego w Mogilnie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.16-0.231 z dnia 1973-03-16.

W 1955 roku w Szczecinie zawarł związek małżeński.

Zmarł w Szczecinie 21.08. i pochowany jest na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie