Defitowski Aleksander

Aleksander Defitowski (1900 – )

Urodził się w dniu 7.07.1900 r. w Budziłówku jako syn Wojciecha i Stanisławy z domu Roback.

W listopadzie 1918 r. we Wrześni wstąpił do Rady Ludowej. Walczył w oswobodzeniu Wrześni, Gniezna, Inowrocławia, Gniewkowa. W ataku na Wielkie Opoki będąc w 5. Kompanii 5. Pułku Strzelców Wlkp. został ranny w dniu 25.01.1919 w prawą pierś i prawą nogę. Służył pod dowództwem Owczarskiego, następnie pod dowództwem por. Kutowskiego w 3. Kompanii 5. Pułku Strzelców Wlkp.

Do Francji wyjechał w 1925 r. i pracował jako przodownik w cynkowni. Jest obywatelem francuskim od 1949 r.

Należał do Koła Zw. Powstańców Wlkp. w Douai i został zweryfikowany przez Zarząd Główny w Poznaniu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 06.06-0.472 z dnia 6.07.1959 r.