Cynarzewski Ludwik

Ludwik Cynarzewski (1899 – )

Urodził się w dniu 25.07.1899 r. w Orzechowie jako syn Marcina i Eleonory z domu Gusdeck (Guzek).

Od dnia 28 stycznia do dnia 18 lutego 1919 r. brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim pod dowództwem starszego sierżanta Michał Gmerka na terenie Orzechowa, a następnie pełnił służbę wartowniczą w 3 kompanii we Wrześni.

Po zakończeniu powstania służył w 17. Pułku Artylerii Polnej w Lesznie do dnia 5.01.1921 r. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 66/79.

Zmarł w dniu 19.05.1984 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.10-0.2706 z dnia 10.12.1980 r.