Ciszak Florian

Florian Ciszak (1896-1977)

Florian Ciszak urodził się 12.01.1896 we Wrześni jako syn Mikołaja i Julianny z d. Werner.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 19.01.1919 do 04.02.1919 w bitwach i potyczkach frontu nadnoteckiego, pod Nakłem, Wyrzyskiem. Po zakończeniu powstania pozostał w WP. Został przydzielony do 1. Kompanii Radiotelegraficznej 1. Korpusu Armii Hallera. Został zdemobilizowany 08.12.1920.

W czasie okupacji pracował w konspiracji, walczył z bronią w ręku w Powstaniu Warszawskich w oddziałach AK.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 06.14-0.218 z dnia 1961-06-14.

Uchwałą W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł w Poznaniu 30.04.1977. Pochowany został na cmentarzu junikowskim.