Kołodziejski Walenty

Walenty Kołodziejski (1899-1964)

Kołodziejski Walenty urodził się 10.02.1899 r. w Grabowie, powiat Września. Syn Feliksa i Marianny z domu Szymańskiej.

Szkołę powszechną ukończył w Grabowie (1905-1911), a następnie uczęszczał do szkoły rolniczej we Wrześni.

Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, oddział z Wrześni, a 8.02.1919 r. został wcielony do 15. Pułku Artylerii Wielkopolskiej (od 1920 r. pułk ten nosił nazwę 15. Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej). Służbę w Wojsku Polskim zakończył 30.12.1921 r. Jego udział w Powstaniu Wielkopolskim został potwierdzony przez Zarząd Główny Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-1919 dyplomem nr 6136 i zarejestrowany w kartotece pod nr 15857, 8.03.1958 r. został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (leg. nr C-4900).

Po 1945 r. był członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz wieloletnim członkiem Miejskiej Rady Narodowej w Miasteczku Krajeńskim.

Związek małżeński zawarł 2.07.1930 r. w Poznaniu. Z żoną Seweryną (2.12.1902-25.03.1982) miał 3 dzieci: Piotra (4.05.1931-13.10.1965), Pawła (ur. 16.07.1932) i Kazimierza (ur. 1.03.1935).

Zmarł w Miasteczku Krajeńskim 28.09.1964 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. W 1982 r. obok męża spoczęła żona Seweryna. Grób zachował się do czasów współczesnych (2010).

Jego nazwisko znajduje się na tablicy pamiątkowej poświęconej powstańcom wielkopolskim w Miasteczku Krajeńskim.

Walenty Kołodziejski - tablica pamiątkowa poświęcona powstańcom wielkopolskim w Miasteczku Krajeńskim
Walenty Kołodziejski – tablica pamiątkowa poświęcona powstańcom wielkopolskim w Miasteczku Krajeńskim

autor publikacji: Wojciech Kicman

źródło: https://powstanie.szubin.net/biografie/s/308