Grempka Franciszek

Franciszek Grempka (1898 – 1983)

Franciszek Grempka urodził się 20.01.1898 w Grabowie jako syn Józefa i Julianny z d. Borowiak.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w Kompanii Wrzesińskiej pod dowództwem porucznika Alojzego owaka. Uczestniczył w oswobodzeniu miasta Gniezna i potyczce pod Zdziechową. Dnia 20 stycznia 1919 wstąpił do nowo formującej się artylerii polowej, następnie został skierowany do szkoły podoficerskiej artylerii w Sołaczu, której nie ukończył z powodu choroby. Po wyleczeniu został przydzielony do Kompanii Garnizonu na Grollmanie, w której służył do 14 lipca 1920, jako szeregowiec.

Był kolejarzem

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.2 z dnia 1960-01-09.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 19.02.1983 i pochowany został w Poznaniu na cmentarzu górczyńskim.

Franciszek Grempka - cmentarz górczyński w Poznaniu
Franciszek Grempka – cmentarz górczyński w Poznaniu