Kośmider Józef

Józef Kośmider (1901 – 1981)

Józef Kośmider

Urodził się w dniu 18.10.1901 r. w miejscowości Hobeck (niedaleko Loburga w Saksonii, Niemcy). Jego rodzicami byli Antoni i Marianna z d. Ciepła.

W końcu grudnia 1918 r., przebywając u rodziny za frontem powstańczym w okolicy Wielenia, przeszedł do oddziałów powstańczych formujących się nad Notecią. Brał w ich składzie udział z bronią w ręku w starciach zbrojnych w tym rejonie, w szczególności w styczniu w walkach pod Wrzeszczyną i Roskiem.

Po zakończeniu Powstania Wlkp. pozostał w Wojsku Polskim, w składzie 12 Kompanii 9 Pułku Strzelców Wlkp. (67 p.p.) służąc w nim do 1921 r. Z pułkiem tym przebywał w jego działaniach bojowych na różnych odcinkach frontu powstańczego. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

W 1926 zawarł związek małżeński z Józefą Matysiak. Mieli pięcioro dzieci: Irenę (1927), Mariana (1929), Wandę (1932), Edwarda (1934) i Stanisława (1937).

Mieszkał w Mystkach. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935 r.

Został zweryfikowany w 9.07.1935 r. (numer weryfikacji 15866, numer kartoteki 8151).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 0/949 z dnia 30.07.1964 r.

Zmarł 21.04.1981. Spoczywa na cmentarzu w Pięczkowie.

Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Tablica upamiętniająca powstańców wielkopolskich z Nekli i okolic (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Kośmider - cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Kośmider – cmentarz parafialny w Pięczkowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)