Kołecki Bronisław

Bronisław Kołecki (1890 – 1961)

Bronisław Kołecki

Urodził się 14.11.1890 r. w Paruszewie jako syn Andrzeja i Marcianny z domu Burdasz.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 19.01.1919 r. do 11.09.1920 r. W dniu 19.01.1919 r. wstąpił jako ochotnik do żandarmerii w Poznaniu i brał udział w walkach pod dowództwem por. Bojanowskiego. Dnia 18.09.1919 r. przeniesiony został do 17 Plutonu Żandarmerii Polowej w Lesznie i pełnił służbę aż zwolnienia w dniu 11.09.1920 r.

W 1921 r. w Raszkowie zawarł związek małżeński ze Stanisławą Mikołajczyk.

Zweryfikowany na podstawie danych zawartych w Centralnym Archiwum Wojska Polskiego, Gdańsk – Oliwa, pod numerem 4491/48. Numer weryfikacji 26543, numer kartoteki 18763.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.898 z dnia 4.11.1958 r.

Zmarł w dniu 8.12.1961 r. w Raszkowie.