Kozłowski Stanisław

Stanisław Kozłowski (1897 – ?)

Urodził się 19.09.1897 w Inowrocławiu jako syn Franciszki z d. Kozłowskiej.

Wstąpił jako ochotnik 05.01.1919 do Inowrocławskiej Kompanii Powstańczej, którą dowodził por. Cyms. Brał czynny udział w walkach z Niemcami w Inowrocławiu, Złotnikach Kujawskich, Kcyni i Szubinie, pod dowództwem por. Cymsa. Zdemobilizowany w stopniu starszego ułana.

Z wojska został zwolniony na własne życzenie 01.05.1919 i przeszedł do służby w kolejnictwie polskim.

W 1918 r. zawarł związek małżeński z Agnieszką Chełminiak. Mieli czworo dzieci: Joannę (1920), Władysława (1923), Gabrielę (1925) i Leszka Stanisława (1927).

Od 10.10.1934 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Inowrocław. Mieszkał wtedy w Polanowicach (pow. inowrocławski) i był zawiadowcą stacji.

Zweryfikowany został jako powstaniec 03.09.1936 (numer weryfikacji 13685, numer kartoteki 11453).

W 1939 r. był prezesem Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna. Pracował jako zawiadowca stacji.

Po wojnie był zawiadowcą stacji PKP Pleszew. Pełnił również funkcję opiekuna Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 12.17-0.1048 z dnia 1958-12-17.