Sławski Władysław

Władysław Sławski (1901-1987)

Harcerz, powstaniec wielkopolski, nauczyciel, działacz społeczny.

Urodził się 30.04.1901 roku we Wrześni jako syn Józefa i Anny zd. Staszak. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował jako tokarz w fabryce maszyn Antoniego Kaczorowskiego we Wrześni, a w latach 1921-1922 w zakładzie Franciszka Jaworskiego.

Był aktywnym członkiem patriotycznego Towarzystwa Terminatorów. 12.10.1917 był współzałożycielem I Wrzesińskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Wielkiego we Wrześni.

W Zielone Światki 1918 roku brał udział w trzecim zlocie wielkopolskiego harcerstwa w Wierzenicy k. Głuszyny pod Poznaniem, rozwiązanym przez żandarmerię pruską. Był za to represjonowany.

W połowie grudnia 1918 roku zgłosił się wraz z innymi harcerzami do Straży Obywatelskiej i prowadził aktywną działalność wspierającą polskie dążenia niepodległościowe (udział w patrolach, działania rozpoznawcze, sanitarne, organizacja poczty i łączności). Był gońcem przy polskim mężu zaufania w ratuszu – Stanisławie Smodlibowskim.

Wraz z innymi harcerzami odegrał ogromna rolę organizacyjną i logistyczną w okresie powstania wielkopolskiego. W czerwcu 1919 był założycielem II Wrzesińskiej Druzyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego (szkolnej).

Władysław Sławski - (zdjęcie udostępnił Julian Sławski)
Władysław Sławski – (zdjęcie udostępnił Julian Sławski)

W lutym 1920 został powołany do 6 Pułku Strzelców Granicznych w Inowrocławiu, ale zwolniono go z powodu młodego wieku. W latach 1922-1923 odbywał zasadniczą służbę wojskową w 3 Pułku Lotniczym Poznań-Ławica.

Władysław Sławski - (dokument udostępnił Julian Sławski)
Władysław Sławski – (dokument udostępnił Julian Sławski)

Po jej ukończeniu pracował we Wrześni w wytwórni sprzętu mleczarskiego Karola Stiera, a w latach 1926-1939 był zatrudniony jako tokarz we wrzesińskiej cukrowni. W latach 1930-1939 działał aktywnie w Niezależniej Patri Robotniczej.

W czasie kampanii wrześniowej znalazł się wraz ze swoją jednostką na terenach wschodnich i został internowany przez armię sowiecką. Został zwolniony w wyniku wymiany jeńców i znalazł się w Stalagu II A Neubrandenburg, a następnie przebywał jako jeniec w rejonie Hamburga. Miał przydział do kompanii karnej wobec stwierdzenia jego antypruskiej działalności w latach wcześniejszych.

Po powrocie do Wrześni w 1945 podjął pracę we Wrzesińskiej Kolei Powiatowej, jednocześnie był członkiem Rady Opiekuńczej przy Publicznej Średniej Szkole Zawodowej we Wrześni, a do 1953 przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego. Położył duże zasługi w akcji zwalczania analfabetyzmu. Był członkiem Zarządu Miejskiego ds.komunalnych oraz Komisji Podatkowej.

1 lutego rozpoczął pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej we Wrześni, a Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego przyznał mu tytuł nauczyciela zawodu. W latach 1945-1973 był nieprzerwanie członkiem Zarządu Miejskiego i radnym Miejskiej Rady Narodowej, pełniąc w niej odpowiedzialne funkcje społeczne. W szkole do 1967 był zastępcą kierownika warsztatów szkolnych, a do 1975 pracował jeszcze w niepełnym wymiarze godzin.

Przez cały czas był instruktorem harcerskim i działał w organizacjach wspierających ZHP. Jest autorem kilku wartościowych regionalnych opracowań historycznych.

Był żonaty z Anielą Michalak i miał troje dzieci: Annę, Stanisława i Marię.

W 1969 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a uchwałą Rady Państwa nr: 11.11.-0.1072 z dnia 1971-11-11. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Zmarł 21.08.1987 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni, a w okresie późniejszym grób został przeniesiony na Cmentarz Parafialny.

Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
50 lecie wrzesińskiego harcerstwa - honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Ignacy Pera, Władysław Sławski, Józef Bogaczyk, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
50 lecie wrzesińskiego harcerstwa – honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Ignacy Pera, Władysław Sławski, Józef Bogaczyk, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
02.03.1969 - III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP - weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 – III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP – weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 - III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP - weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 – III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP – weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski - cmentarz parafialny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Sławski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Opracowano na podstawie: