Kukułka Edward Władysław

Edward Władysław Kukułka (1887-1970)

Urodził się w dniu 18.10.1887 r. w Nowej Wsi Podgornej jako syn Floriana Stanisława i Stefanii z domu Gawęckiej.

W 1915 r. został powołany do wojska niemieckiego, w którym przebywał do 1918 r.

W grudniu 1918 roku wstąpił do oddziału powstańczego w Poznaniu. Brał udział w walce przy zdobywaniu Zbrojowni i Cytadeli pod dowództwem majora Ogórkiewicza.

Po zakończeniu powstania pozostał w służbie wojskowej do listopada 1933 r.

Posiadał stopień porucznika w administracji wojskowej (Intendentura).

Z chwilą wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska polskiego. Brał udział w walkach na froncie południowym. 20.09.1939 r. przekroczył granicę węgierską, potem został internowany i przebywał w różnych obozach do 1945 r.

Zmarł 16.04.1970 r. w Gnieźnie.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.16-0.152 z dnia 16.02.1972 r.

Edward Władysław Kukułka - cmentarz św. Krzyża w Gnieźnie
Edward Władysław Kukułka – cmentarz św. Krzyża w Gnieźnie