Nowicki Florian

Florian Nowicki (1900-1940)

Urodził się 26 kwietnia 1900 roku we Wrześni, syn Antoniego i Marianny z domu Koteckiej.

Był ochotnikiem wrzesińskiego batalionu powstańczego w grudniu 1918 i walczył na froncie północnym.

Po 1920 był funkcjonariuszem Policji Państwowej we Wrześni. W 1934 roku przeniesiony z policji województwa lwowskiego do województwa pomorskiego. Służbę pełnił w Toruniu, początkowo w I Komisariacie Policji Państwowej, a od sierpnia 1938 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji Państwowej, gdzie nadal służył we wrześniu 1939 roku.

W 1939 był więziony w Ostaszkowie i wiosną 1940 został zamordowany przez NKWD w Twerze i pochowany w Miednoje (lista wywózkowa numer 016/2 z kwietnia 1940 roku).

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z 5 października 2007 roku awansowany posmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk) oraz książki „Mieszkańcy województwa poznańskiego – ofiary ludobójstwa katyńskiego”, autor: Wojciech Bogajewski.

Zdjęcie profilowe powstańca pochodzi z książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy ziemi średzkiej”

Florian Nowicki - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Florian Nowicki – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)