Biniek Jan

Jan Biniek (1897 – 1952)

Jan Biniek urodził się 06.09.1897 w miejscowości Uciechów (gmina Odolanów, pow. Ostrów Wlkp.) jako syn Józefa i Cecylii z d. Marszałek.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Batalionie Ostrowskim.

W 1927 r. w USC w Książu zawarł związek małżeński z Antoniną Urbańską.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Po wojnie pracował w Wydziale Komunikacji Drogowej. Był kierownikiem Referatu Ruchu Drogowego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Zmarł w Poznaniu 30.04.1952 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Jan Binek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Biniek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Binek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Biniek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Binek (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Binek (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Biniek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Biniek (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Biniek - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Biniek – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)