Wichłacz Ludwik

Ludwik Wichłacz (1900 – 1969)

Ludwik Wichłacz urodził się we Wrześni 16.08.1900 jako syn Michała i Magdaleny z d. Krzykacz.

Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do tworzącego się batalionu powstańczego we Wrześni (Wiewiórowski), z którym brał udział we wszystkich jego działaniach bojowych: pod Zdziechową, w bitwach o Szubin 08 i 11.01.1919 oraz późniejszych działaniach na linii Noteci. Po zakończeniu powstania, 20.02.1919, pozostał do 1922 r. w Wojsku Polskim w składzie tworzącego się 4 Pułku Strzelców Wlkp. (58 pp).

W 1938 starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Po wojnie był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Września.

Został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.715 z dnia 1958-08-01

Zmarł we Wrześni 16.02.1969.

Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Ludwik Wichłacz (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ludwik Wichłacz (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)