Weiss Franciszek

Franciszek Weiss (1890 – 1962)

Franciszek Weiss urodził się 03.04.1892 w miejscowości Karna (pow. Wolsztyn) jako syn Ignacego i Agnieszki z d. Przybyła.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu wachmistrza (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.7040).

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono. Mieszkał w Gutowie.

Przed wojną należał do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Otoczna, w którym pełnił funkcję wiceprezesa.

Po wojnie należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło Września.

Zmarł w 1962 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.