Janiszewski Stanisław

Stanisław Janiszewski (1884-1939)

Stanisław Janiszewski urodził się 30.04.1884 we Wrześni jako syn Marcelego i Katarzyny z d. Balcerkiewicz.
W lutym 1914 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Pelagią Jaworską córką wrzesińskiego fabrykanta Franciszka Jaworskiego. Pelagia zmarła w lipcu 1914 r. Drugą jego żoną była Irena Hubert (1887 – 1960).

Był członkiem Straży Ludowej w Kostrzynie.

Należał do kostrzyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Rozstrzelany przez hitlerowskiego okupanta 04.11.1939 w lesie pod miejscowością Węgierskie. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.

Stanisław Janiszewski – Węgierskie
Stanisław Janiszewski - Węgierskie
Stanisław Janiszewski – Węgierskie
Stanisław Janiszewski - cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Janiszewski – cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)