Karbowiak Michał

Michał Karbowiak (1873 – ?)

Urodził się 21.08.1873 r. w Gałęzewie jako syn Stefana i Agnieszki.

Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 19.02.1919 r. Walczył w Kompanii Powidzkiej pod dowództwem por. Bilskiego na obszarze Powidz – Anastazewo – Szydłówiec. Dalej wraz z kompanią walczył na froncie północnym w okolicach Kcyni, Paterka, Margonina, Kowalewa i Nakła.

Po zakończeniu Powstania jako starszy rocznik został zdemobilizowany.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.17-0.1048 z dnia 17.12.1958 r.