Jóźwiak Bronisław

Bronisław Jóźwiak (1899 – 1969)

Urodził się 6.11.1899 r. w Czachurkach koło Pobiedzisk jako syn Józefa i Franciszki z domu Ratajczak.

Do oddziałów powstańczych wstąpił w początkach stycznia 1919 r., do kompanii cekaemów w Gnieźnie. Brał udział w bitwach pod Gołańczą, Lipą, Nową Wsią i Wiktorowem, wykazując szczególne męstwo. W oddziałach powstańczych walczył do końca Powstania Wlkp.

Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca. Wstąpił do strzałkowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. w dniu 29.09.1935 r.

Ożenił się w 1929 r. w Ostrowie Kościelnym z Katarzyną Królak.

Został zweryfikowany przez Zarząd Główny ZWPN RP 1914-19 r. w dniu 18.02.1937 r. Mieszkał w Ostrowie Kościelnym.

Zmarł w 1969 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.18-0.1054 z dnia 18.12.1958 r.